Zaslání hesla

Tato služba je určena pro ty z Vás, kteří znají své uživatelské jméno, ale zapomněli své heslo. Vyplněním následujícího formuláře provedete odeslání Vašeho současného hesla na emailovou adresu, jenž byla při registraci zadána jako kontaktní.

Jak poznáte, o jakou emailovou adresu se jedná? Odpověd zní: nepoznáte. Pokud si nejste jisti, zda email, jenž byl zadán při registraci služby jako kontaktní, je ještě stále platný a máte k němu přístup pouze vy, využijte raději přímé komunikace s naší hot-line.

Heslo Vám bude v takovém případě vygenerováno znovu a budete o něm informováni poštou, ve vyjmečných případech, kdy bude možné jednoznačně prokázat totožnost volajícího, i po telefonu.

Přihlašovací jméno: